Com entenem la jardineria

Entenem la jardineria com un ofici i no com una feina.

La nostra manera de treballar es basa en criteris de sostenibilitat.

La jardineria sostenible és un jardineria adaptada al medi, és a dir, que té en compte les característiques de l’entorn natural i fa servir espècies autòctones o ben adaptades, per aconseguir un sistema més racional i eficient en el consum de recursos ( d’aigua, fitosanitaris i adobs) i en el manteniment.

Els criteris de sostenibilitat dels nostres espais enjardinats són els següents:

1.Utilitzar majoritàriament espècies autòctones o ben adaptades a la zona de plantació.
2.Incrementar la biodiversitat.
3.Reduir i optimitzar l’ús d’aigua.
4.Tendir al manteniment mínim.