Els nostres estudis

 • Enginyer Tècnic Químic especialitat en Medi Ambient. UPC Terrassa. 1993-1997
 • Curs bàsic Jardineria CIFO Santa Coloma de Gramenet. 1999
 • Curs reg i Gespes. CIFO Santa Coloma de Gramenet. 2003
 • Curs arboricultura CIFO Santa Coloma de Gramenet. 2003
 • Curs tècnic gespes. Centre formacio del Laberint. 2011
 • Curs de plagues i malalties en arbusts i plantes en flor. Centre formacio del Laberint. 2012
 • Curs de maquinaria de jardineria. Centre formacio del Laberint. 2012
 • Curs de patologies dels principals planifolis, mesures correctores i de control. Centre formacio del Laberint.2013
 • Curs de Sanitat Vegetal. Centre formacio del Laberint. 2014
 • Curs de bones pràctiques de la jardineria per a la diversitat.Centre formacio del Laberint. 2015
 • Curs d’ arrels i subsòl urbà.Centre formacio del Laberint. 2016
 • Curs nou protocol de poda.Centre formacio del Laberint. 2017
 • Curs de remeis vegetals preventius. Centre formació Laberint. 2018
 • Curs de poda d’ arbres fruiters. Centre formació Laberint. 2018
 • Curs de poda d’arbustos i enfiladisses. Centre formació Laberint.  2020
 • Curs d’inspecció de poda. Centre formació Laberint. 2021