Serveis

  • Manteniment de jardins i espais naturals.
  • Poda en alçada en jardins i espais naturals
  • Creació i manteniment de senders.
  • Manteniment  i millora de camins antics.
  • Treballs en pedra seca.
  • Repoblacions pel control de l’erosió i augment de la biodiversitat en espais naturals.
  • Consultoria ambiental.
  • Sensibilització ambiental per a la ciutadania.